Claybens is een innovatieve Nederlandse startup. Wij werken aan een methode om PFAS-verontreinigde kleigrond en slib om te zetten tot schone bakstenen.

De bakstenen wordt stapsgewijs doorontwikkeld tot een volwaardig bouwmateriaal.  Zo werken we aan een schoon product en veilig productieproces. Dit doen we samen met onderzoeksinstituten en 'probleem eigenaren' zoals gemeentes of bedrijven met PFAS-verontreinigde kleigrond.

Deze website zal binnenkort worden uitgebreid met meer informatie. In 2024 starten we met de volgende pilot. Voor vragen, neem contact op met info@claybens.com

Een constructieve oplossing voor PFAS verontreinigde klei.


contact |  info@claybens.com  |  LinkedIn